8 декември

Картички за 8 декември, Студентски празник. Поздравете колега или студент по случай празника.