Стихотворение за кокичето

Стихотворение за кокичето